Regulering av streikestønadssatser 2016

Streikestønadssatsene for 2016 er nå fastsatt.

Tallene for lønnsutvikling for Virke og SAMFO områdene for foregående år foreligger nå. Regulering av streikestønad foretas etter ett veid gjennomsnitt for utviklingen på disse områdene, denne viser en økning på 3,09 %, og gir følgende nye satser for streikestønad:

Sats A: Medlemmer med fast avtalt arbeidstid t.o.m. 15 timer pr uke:
Kr. 1.625,- pr uke (kr 233,- pr dag for del av uke).

Sats B: Medlemmer med fast avtalt arbeidstid over 15 timer og t.o.m. 30 timer pr uke:
Kr. 2.250,- pr uke (kr 321,- pr dag for del av uke).

Sats C: Medlemmer med fast avtalt arbeidstid over 30 timer pr uke:
Kr. 3.088,- pr uke (kr 441,- pr dag for del av uke).

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?