HK Leder – et eget tilbud til ledere

HK har en del ledere og mellomledere blant medlemmene våre. Disse har behov for trygghet som arbeidstakere og har etterspurt et eget tilbud fra HK. Nå har HK etablert tilbudet HK Leder for denne gruppa.

HK får ofte henvendelser fra ledere og spesialister. Alle HK sine omlag 50 tariffavtaler har bestemmelser som ivaretar ledernes interesser. Det gjelder også lønn. Innenfor noen bedrifter finnes i det i dag egne grupper for ledere. Nyhetsbrev, egen Facebook-side og konferanse – det tilbyr Handel og Kontor nå til medlemmer som jobber som ledere.

Facebook
HK har medlemmer i alle bransjer i privat sektor. Deriblant mange ledere. HK Leder får nå en egen side på Facebook. Vi tror denne satsingen kan bidra til å forsterke nettverkene til ledere innenfor flere virksomheter.

Nyhetsbrev
HK lanserte nylig et nyhetsbrev med artikler som skal være relevante for ledere. Det første nyhetsbrevet inneholdt artikler om ulike bonusordninger, regler om ferie, og om ferievikarer. Nyhetsbrevet skal komme ut fire ganger i året. Du kan melde deg på nyhetsbrevet her.

Konferanse
Den 31. august arrangerer forbundet en konferanse på Gardermoen, hvor de inviterer medlemmene som er ledere. Temaet er stress knyttet til arbeidet. Informasjon om påmelding vil bli sendt ut.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?