Enighet med SAMFO

Det er enighet mellom HK og SAMFO i forhandlingene om ny overenskomst for Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m. fl. Det betyr at streikefaren fra lørdag morgen er avlyst.

– Det er historisk at vi dagen før tillyst mekling kan gå til Riksmekleren og avblåse streikefaren, sier forhandlingsleder for HK Bodil H. Andersen. Her har partene lokalt brukt tiden godt og gjort en solid jobb for å få oppgjøret i havn uten bruk av Riksmekleren.

– Både klubben og Coop har jobbet hardt og målrettet for å få på plass et nytt lønnssystem som bidrar til blant annet å fremheve kompetansestillinger og utjevne tidligere lønnsforskjeller. Dette er et godt resultat for oss og jeg er glad for at vi her kan avlyse meklingen, sier klubbleder Øystein Berg.

Resultatet svarer på de viktigste utfordringene mellom partene i dette årets oppgjør: Overgang til et nytt lønnssystem, en mer konkurransedyktig lønn og utjevning av interne lønnsforskjeller.

Dette er de viktigste punktene man er enige om:

Lønnssystemet deles i to
Lønnssystemet vil i fremtiden deles i to: Del A og Del B.

Del A 
Dette er ett nytt lønnssystem som gjøres gjeldende for lager- og logistikkmedarbeidere ansatt på lagerenhetene (Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Coop logistikksenter og Langhus)

For ansatte som innplasseres i nytt lønnssystem del A, økes lønnen med minimum kr. 2,50 per time. Det er viktig å merke seg at lønnsnivået i det nye lønnssystemet vil gi medarbeidere som henger etter, en lønnsvekst ut over dette. I det nye systemet er minstelønnssatsen i tillegg betydelig hevet.

Det nye lønnssystemet for lager- logistikkansatte vil dermed svare på de viktigste utfordringene: en bransjetilpasning på lønnsnivå, konkurransedyktig lønn, samt å utjevne interne forskjeller.

Del B 
Dette tilsvarer lønnssystemet som gjaldt alle ansatte før årets tariffrevisjon og gjelder fortsatt for administrasjons- og stabsansatte i gruppe 2- 6.

For ansatte som fortsetter i del B gis et tillegg på 2,4%.

Virkningstidspunkt
Lønnssystemet skal iverksettes med virkning fra 1. april 2016. Dette vil gjennomføres etter at forhandlingsforslaget er godkjent i uravstemningen.

Medlemsmøter
Det vil nå legges opp til informasjonsmøter for medlemmer der det nye lønnssystemet skal gjennomgås og hvor det vil være anledning til spørsmål og avklaringer.

Lokale avtaler
I tillegg er det inngått to lokale avtaler. Den ene garanterer at resultatbonusen blir utbetalt i to år uavhengig av måloppnåelse. Den andre gir individuell reservasjonsrett ved eventuelt behov for søndagsarbeid.

Uravstemning
Resultatet vil nå sendes ut til uravstemning blant HKs medlemmer med eget uravstemningshefte. I uravstemningsheftet vil resultatet forklares nærmere.

Svarfristen mellom partene er 30. september. Når uravstemningen legges ut kan du stemme ved å logge inn på HKs nettsider, på SMS, eller på papir. Vi kommer tilbake med uravstemningsfrist.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet.

Protokoll for overenskomsten legges ut og kan snart lastes ned fra HKs nettsider.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?