Delta i LOs medlemsdebatt og si din mening!

Stortingsvalget avgjør hvem som skal styre landet de neste fire årene. Foran valget kan du delta i det største demokratiske verkstedet i Norge: LOs medlemsdebatt.

Her kan du si din mening og påvirke hva som skal være LOs viktigste krav til partiene foran stortingsvalget 2017. Vi kan ikke kreve at de gjør som LO sier. Men vi kan kreve ærlige svar på i hvilken retning de har tenkt å styre landet. Hva slags samfunn vil de ha.

Hvordan kan jeg delta i debatten?
• Du kan delta ved å sende inn et avkrysningsskjema fra http://www.lo.no/Medlemsdebatten/  
• Ved å sende inn din mening til epostadressen [email protected]  
• Eller ved å sende inn debatt <din mening> på SMS til tlf.nr. 2030

Hva skjer videre?
Debatten blir oppsummert i en liste over de 10 viktigste sakene som LO-medlemmene er opptatt av.
• Disse 10 sakene blir lagt frem for LOs representantskap i februar 2017
• Etter kongressen i mai 2017 vil LO spørre de politiske partiene om hva de mener om de spørsmålene som LO-medlemmene er opptatt av
• Deretter vil LO gjøre kjent hva de politiske partiene mener om de spørsmålene som er viktigst for oss

Alle som deltar i debatten vil bli holdt løpende orientert om utviklingen i medlemsdebatten gjennom et eget nyhetsbrev.

Svarfrist
Fristen for å delta i debatten er 31.12.2016.
Vil du vite mer?
Les mer om debatten på LOs sider http://www.lo.no/Medlemsdebatten/ 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?