Informasjon om meklingen – varsel om fare for streik

Du som mottar denne e-posten/SMS vil bli tatt ut i en eventuell streik fra lørdag morgen 17. september dersom det ikke oppnås enighet.

Du må følge med på HKs nettsider www.hkinfo.no for oppdatert informasjon. Nettsiden vil oppdateres så snart det foreligger en avklaring i meklingen.

Det samme gjelder siden for Funksjonærklubben i Vinmonopolet, FKV:
https://www.facebook.com/Funksjonærklubben-i-Vinmonopolet-287398991295354/?fref=ts

Bakgrunn for streikefaren:

I dag er ansatte i Vinmonopolet medlem av Statens pensjonskasse, noe som er lovbestemt. Statens Pensjonskasse sikrer en god og forutsigbar pensjon for ansatte i Vinmonopolet. 

Vi ønsker å ha innflytelse over pensjonsordningen i framtiden. Skulle dagens lov endres, vil arbeidsgiver slik som ordningen er i dag ensidig kunne endre ansattes pensjonsordninger. Dette kan få store konsekvenser for de som jobber i Vinmonopolet i form av langt dårligere pensjonsvilkår.

Streikefaren er altså en følge av at HK/FKV ønsker forhandlingsrett over framtidas pensjonsordninger. Dette kravet vil ikke arbeidsgiverne innfri.

– Det er avgjørende for HK-medlemmene at deres framtidige pensjonsordninger ikke forringes, og at overgang til eventuelt nye ordninger skjer gjennom forhandlinger mellom partene. Noe annet kan vi ikke akseptere, sier forhandlingsleder i HK, Christopher Beckham.

– Over hele linja prøver Spekter å ta fra ansatte rettigheter på pensjon. Hva du skal leve av når du slutter å jobbe er viktig for folk. Dermed er det viktig for oss å sikre at pensjoner ikke raseres, sier forhandlingsleder i LO Stat, Eivind Gran.

– Vi er fleksible der virksomheter sliter økonomisk. Spekter på sin side mener dette ikke er nok. Arbeidsgiverne vil ha full styring på ansattes pensjoner. Dette kan vi ikke akseptere, sier Eivind Gran i LO Stat.

75 prosent av virksomhetene i Spekter har i dag fra før rett til å forhandle om pensjon. Nå går HK til mekling for den samme rettigheten for de ansatte på Vinmonopolet.

Dersom meklingen ikke fører frem vil det bli streik. 

Vi minner om at det er flere ting som er viktige nå:  

  • Det er viktig at vi har både telefonnummer og e-post adresser til deg, slik at vi kan få gitt beskjed fort.  
  • Det er viktig at du følger med på HKs nettsider for informasjon, så snart avklaring i meklingen foreligger.
  • Har du mobilnummer registrert, kan du logge inn på Din side for å sjekke riktig e-post: https://www.hkmedlem.no/login
  • Har du ikke mobilnummer registrert, ta kontakt med HK for å få den registrert. http://www.hkinfo.no/Kontakt-oss

Ta kontakt med de tillitsvalgte dersom denne ikke allerede har vært i kontakt med deg, med tanke på hva du gjør lørdag morgen om det er streik.  

Ved streik

Organiserte vil motta streikestønad fra HK. HK har vedtatt forhøyet streikebidrag for at de som streiker ikke skal komme økonomisk til skade som følge av streiken.

Arbeidstakere som blir permittert på grunn av arbeidskonflikt i egen bedriften har bare krav på dagpenger dersom lønns- eller arbeidsvilkårene ikke blir påvirket av resultatet, og det vil de bli i dette tilfellet. Det vil si at uorganiserte ikke vil få dagpenger.

Sørg derfor for at din uorganiserte kollega organiserer seg så fort som mulig! På den måten står vi sterkere sammen. Uorganiserte får verken dagpenger fra NAV eller streikestøtte.

Vi håper selvsagt at meklingen fører frem og at alle forberedelsene viser seg å ha vært en god erfaring, men blir det nødvendig å streike er det godt å være forberedt!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?