Vinmonopolet: Full seier om pensjon

Statens pensjonskasse er nå tatt inn i tariffavtalen og blir del av avtaleperioden. Det blir derfor ingen streik i Vinmonopolet.

– Takket være de tillitsvalgte og klubbens arbeid med opporganisering, et solid medlemstall og god informasjon om viktigheten av pensjon inn i tariffavtalen stod de ansatte samlet. Slik klarte vi å få gjennomslag for vårt krav, sier forhandlingsleder Christopher Beckham.
 
HK hadde i forkant av meklingen varslet streik for alle HK-medlemmer i Vinmonopolet, tilsammen 1.113 medlemmer. Disse var beredt til å gå ut i streik fra lørdag morgen om de ikke fikk en hånd på rattet i sin egen pensjonsordning.
 
Nå kan de ansatte avblåse streikeforberedelsene og møte på jobb som vanlig.
 
– Men fra i dag har de ansatte i Vinmonopolet innflytelse over sin egen pensjonsordning. Det er et fantastisk gjennomslag, og et eksempel til etterfølgelse. Det skal de være stolte over, sier Beckham.
 
Statens pensjonskasse er nå tariffestet.
 
– Pensjon er utsatt lønn. Hva du skal leve av når du blir gammel er viktig. Det er derfor en selvfølge at dette også skal være en del av tariffavtalen, sier Beckham.
 
Tariffoppgjøret gir ellers et generelt tillegg på 2,4% til alle med virkning fra 1. april

Resultatet av meklingen går nå ut til uravstemning blant medlemmene. Frist for å meddele Riksmekleren om uravstemningsresultatet er 24.10.16. HK kommer tilbake med mer informasjon om uravstemningfrist.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?