Brudd i forhandlingene mellom AAF og HK

HK brøt i dag forhandlingene med AAF. Hovedårsaken til bruddet er basert på HKs krav om pensjonsopptjening fra første krone, uavhengig av ansattes stillingsprosent.

AAF avviste kravet og begrunnet det med manglende mandat for å inngå nye tjenestepensjonsordninger i foretakene. Dermed ble det ikke mulig å behandle øvrige krav, som økonomi og endringer i overenskomsten.

– Det er for oss underlig at arbeiderbevegelsen arbeidsgiverforening ikke vil imøtekomme bevegelsens egne krav om pensjon. Det er uheldig at arbeiderbevegelsen ikke er villige til å diskutere hvordan ordninger de selv krever, kan innføres i eget hus, sier forhandlingsleder Bjørn Mietinen.

Statistikkutvalgets rapport ble diskutert mellom partene før bruddet. HK pekte under forhandlingene på utfordringer knyttet til lønnsforskjeller mellom de som er organisert i HK og de utenfor. Det er også dokumentert store forskjeller mellom de som er lønnsinnplassert i lønnsgruppene 1-9 og de som får sin lønn fastsatt av foretakene. Rapporten viser også at disse forskjellene er økende.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?