HKs prinsipp- og handlingsprogram

På landsmøtets tredje dag, innledet nestleder Christopher Beckham om forslag til HKs nye prinsipp- og handlingsprogram.

I 1980 på HKs 25. ordinære Landsmøte ble de faglig politiske målene vedtatt for første gang! Det var en stor debatt i forbundet når de lagde mål for 80-årene. De skapte historie den gang!

I år kan HK skape historie. Forbundet har aldri hatt et prinsipp- og handlingsprogram. Nå kan altså dette landsmøtet vedta akkurat det. Forbundets politikk for de neste fire årene skal vedtas.

Det er viktig at det beskrives hva som er den fagligpolitiske situasjonen i dag, ser på utviklingstrekk og fremtidige utfordringer både ett, to og fire år frem i tid, og det må tydelig komme fram hva som er HKs svar, prioriteringer og hva som er HKs viktigste mål og tiltak.

Det må vedtas et prinsipp- og handlingsprogram som er relevant for HKs tillitsvalgte, for dagens og fremtidens medlemmer, og som tar opp i seg HKs viktigste saker.

Hele innledningen kan leses i vedlagte PDF-fil.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?