Statsbudsjettet

Nok en gang ser vi et statsbudsjett der de som tjener best kommer godt ut. 

De rikeste får størst skattekutt. De som tjener over en million kroner får i gjennomsnitt skattekutt på 2.400 kroner, mens en som tjener 350.000 kroner får inntil 600 kroner i skattekutt.

En slik kutt i skatt for vanlige mennesker spises raskt opp igjen gjennom økte avgifter på vanlige forbruksvarer: Elavgiften økes for eksempel fra 16 øre til 16,32 øre. Studielånsrenten øker med 0,35 prosentpoeng. I tillegg kommer økte avgifter på bensin og diesel, alkohol og tobakk.

De samlede skatte- og avgiftslettelsene i 2017 blir på 6.446 millioner kroner. Når regjeringa vil bruke 225,6 mrd kroner av oljefondet, viser dette at de prioriterer skattelette for de som har mest, foran fremtidige generasjoner.

Regjeringen vil kutte produksjonstilskuddet til avisene med 10 millioner kroner neste år. HK er sterkt kritiske til dette i en tid der mediene er i sterk omstilling.

I en tid med høy arbeidsledighet hadde vi ventet en langt kraftigere satsning mot ledigheten. Regjeringen hevder de gjør en forsterket innsats overfor unge ledige ved å legge 30 millioner kroner på bordet. Dette er alt for lite. Ungdomsledigheten (15-24 år) er nå på over 12%, det siste halve året har den økt med nesten 4%. Dette er en skremmende økning.

En tiltakspakke på 4 milliarder kroner er alt for lite. Det er ikke tilstrekkelig når regjeringa ikke gjør de viktige grepene for å skape jobber. Troen på at skattelette i seg selv skal skape jobbvekst er naivt og tilbakevist gjentatte ganger. Det skapes alt for få arbeidsplasser og ledigheten biter seg nå fast, noe regjeringa selv innrømmer. Dette kan vi ikke tolerere.

Våre medlemmer i finansnæringen er sterkt kritiske til innretningen på finansskatten som foreslås innført. En økonomisk konsekvens av finansskatten kan raskt bli at den helt eller delvis veltes over på ansattes lønninger og økte priser på finansielle tjenester. Ansettelser vil bli dyrere og HK frykter at finansnæringen velger å outsource hele eller deler av sin virksomhet.

En positiv nyhet i statsbudsjettet er at Regjeringen foreslår et generelt skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til tillitsvalgte ansattes utøvelse av vervet. Dette vil fungere som en klargjøring av praksis, og oppklaring i regelverket. Dette synes HK er positivt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?