Enighet i forhandlingene med AAF

HK og AAF kom i dag til enighet i forhandlingene om HK-AAF Landsoverenskomsten. Generelt tillegg på 2 prosent og kartlegging av tjenestepensjon i AAFs foretak var de viktigste resultatene.

Det gis et minimum på kr 8 500,- på lønnstabellen med virkning fra 1. mai 2016.

– Jeg mener at resultatet av dette oppgjøret er en erkjennelse om at ansatte på AAF Landsoverenskomsten må løftes lønnsmessig i forhold til sammenlignbare grupper og at tjenestepensjon er et tema mellom tariffpartene, sier forhandlingsleder for HK, Bjørn Mietinen.

Tjenestepensjon
Partene er enige om å følge pensjonsutredningene i privat og offentlig sektor og at AAF gjennomfører en kartlegging av gjeldende pensjonsordninger og betingelser i AAFs foretak. 

Kartleggingen skal være klar innen 1. januar 2018.

Utvalgsarbeid i perioden
Det nedsettes et partssammensatt utvalg på lønn som skal vurdere og foreslå endringer i § 6 lønnsbestemmelser. Dette for å bidra til forenkling og tydeliggjøring av lønnsbestemmelsene.

Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av august 2017.

Uravstemning og protokoll
Det er et enstemmig forhandlingsutvalg som nå anbefaler medlemmene å stemme ja til oppgjøret. Forhandlingsresultatet sendes nå ut på uravstemning. Frist for medlemmene er fredag 25. november.

Protokollen kan lastes ned på siden her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?