Enighet med SAMFO om bensin

Partene kom sist fredag til enighet i forhandlingene om Bensinoverenskomsten HK-SAMFO. Likestilling av betingelsene for de organiserte i bransjen var det viktigste resultatet.
 

– Vi er fornøyde med at den organiserte delen av bransjen nå stort sett har samme rammebetingelser, og at vi heretter kan forhandle både med Virke og SAMFO om bensinoverenskomstene i forbindelse med tariffoppgjørene, sier forhandlingsleder i HK Bjørn Mietinen.  

Overenskomsten for Bensinstasjonene som er eiet av Coop skal heretter harmonisere med den nye overenskomsten som ble inngått mellom HK og Virke tidligere i år. Dette betyr at Coop-bensinstasjonene ikke lenger skal følge den gamle HK/NHO-avtalen.

Bensinoverenskomsten med bilag trer i kraft 01.04.2016.

Økonomi

Det gis et generelt tillegg per 1. april på kr 1,- per time. Minstelønnssatsene økes tilsvarende. Minstelønnssatsen på trinn 6 heves ytterligere med kr 3,- per time.

Uravstemning

Forhandlingsresultatet går nå ut på uravstemning blant HKs medlemmer og forhandlingsutvalget anbefaler at det stemmes ja til forslaget.

Forbundets svarfrist til SAMFO vil være 13 desember kl 12.00. Medlemmenes svarfrist til HK er 12. desember.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?