Enighet mellom HK og Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning

Handel og Kontor i Norge (HK) og Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning (FA) kom tirsdag 8. november til enighet om endringer i Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/flere.

Heving av satsene, et nytt kapittel om kompetanseutvikling og utvalgsarbeid om fleksibel arbeidstid var de viktigste resultatene.

Last ned protokoll fra forhandlingene nederst på sida.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?