Tydelig om pensjon fra Finansdepartementet

Dagens innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger har en rekke hull: Du får pensjonsopptjening først etter fylte 20 år, du får ingen opptjening i stillinger under 20 prosent, du får ikke opptjening på inntekt under 92.500 kroner og du mister opptjeningen om du jobber kortere enn 12 måneder.

Nå sier en arbeidsgruppe fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet at dersom tersklene for pensjonsopptjening senkes, kommer dette alle medlemmer til fordel.

– HK er glade for at vi nå har fått en grundig utredning av tjenestepensjon fra tariffoppgjøret. LOs forbund har nå et bedre grunnlag for å komme sammen og finne gode løsninger for medlemmene. Dette gir også et godt grunnlag til å følge opp Kongressens vedtak fra 2013 om pensjon, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Arbeidsgruppen som ble nedsatt etter tariffoppgjøret analyserer kostnadsbildet. Å tette hullene gjennom økt pensjonsopptjening vil selvsagt koste bedriftene noe, men verdien for medlemmene er større en kostnadene og vil slå gunstigere ut for kvinner enn for menn.

– Vi vet at de fleste som kommer dårlig ut er kvinner og lavtlønte. Det arbeidsgruppen konkluderer med, betyr at endringene vil gi bedre fordelingseffekt og være mer rettferdige tjenestepensjonsordninger. Særlig lavtlønte og kvinner vil komme bedre ut, sier Sundnes.

Kvinner har oftere enn menn deltidsstilling eller midlertidig ansettelse. Kvinner har også en høyere andel av totalt antall sysselsatte som er under 20 år, samt i snitt lavere lønn, påpeker arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa skriver videre at de omtalte endringene trolig vil innebære jevnere pensjonsopptjening mellom inntektsgrupper.

Mange får ikke opptjening etter dagens regler: 110.000 sysselsatte i alderen 15-19 år, 106.000 ansatte har avtalt arbeidstid under 20 prosent. I 2015 var 196.000 midlertidig ansatte. Over 1 million ansatte har først opptjening på inntekt over 92.500 (1G). Langt de fleste som kommer dårlig ut, er kvinner.

Den samme gruppa har også på oppdrag fra partene under tariffoppgjøret vurdert egen pensjonskonto.

Du kan lese hele rapporten her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?