Enighet i mellomoppgjøret LO-VIRKE for bensinstasjoner

Et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, er resultatet av forhandlingene for Bensinstasjonsoverenskomsten.

Det gis et lønnstillegg på kr 2,00 per time til arbeidstakere som er omfattet av Bensinstasjonsoverenskomsten. Minstelønnssatsene reguleres tilsvarende. 

Medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si kr 407.265 eller mindre, vil motta lavlønnstillegget.

Det betyr at HKs medlemmer som er omfattet av Bensinstasjonsoverenskomsten Virke-HK til sammen vil få et tillegg som tilsvarer kr 3.900 i året. 

– Dette resultatet er starten på arbeidet med å forbedre den ferske Bensinstasjonsoverenskomsten, sier Bjørn Mietinen, 1. nestleder i HK. Han lover å fortsette innsatsen for en god lønnsutvikling også på dette området i årene fremover.  

Les mer om oppgjøret og last ned protokoll på LOs hjemmeside.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?