Enighet mellom LO og Virke – fra lavlønn til likelønn i varehandelen

Partene kom i dag til enighet i tarifforhandlingene om Virke Landsoverenskomsten og Kontoroverenskomsten med bransjeavtaler og Lederoverenskomsten. Resultatet av lønnsgarantiordningen og forhandlingene er at alle satsene heves med kr 2,75 per time. Reguleringen skjer med virkning fra 1. februar 2017. 

Det betyr en økning på kr 5 362 per år. Med denne satsreguleringen er rammen for frontfaget innfridd, det er derfor ikke rom for sentrale tillegg utover dette.

– I år prioriterer vi å heve alle satsene, noe som treffer unge, kvinner og deltidsarbeidende som i dag ligger på de laveste satsene, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Landsoverenskomsten mellom HK og Virke har fram til nå vært blant de såkalte "lavlønnsavtalene", hvor lønnsnivået ligger under 90 % av snitt industriarbeiderlønn. Med årets oppgjør endres dette. Avstanden til industriarbeiderlønnen er redusert og avtalens samlede lønnsnivå er over 90 %. Vi har med dette oppgjøret gitt et viktig bidrag i kampen for likelønn.

Satshevingene betyr at:

  • de som ligger flatt på minstelønnssatsene, vil få et tillegg på kr 2,75 per time
  • de som ligger over satsene, og har avtale om å beholde tillegget uavkortet, vil få tillegget på 2,75 kr per time

– Vi er fornøyde med resultatet og spesielt fornøyd med at landsoverenskomsten er løftet ut av lavlønnsgropa. 27 års strategisk arbeid med garantiordningen for en mer rettferdig lønn bærer endelig frukter, sier Sundnes.  

– Nå er det viktig at våre tillitsvalgte krever lokale forhandlinger for å ta ut sin del av verdiene de har vært med på å skape ute i bedriftene. Det lokale rommet (glidningen) er anslått til 1,4 %, så det er mer å hente, avslutter Sundnes.

De nye satsene gjelder fra 1. februar og er som følger:

Unge arbeidstakere under 16 år    kr 18 794,-
Unge arbeidstakere under 18 år    kr 19 281,-
Lønnstrinn 1                                kr 25 477,-
Lønnstrinn 2                                kr 25 615,-
Lønnstrinn 3                                kr 25 953,-
Lønnstrinn 4                                kr 26 536,-
Lønnstrinn 5                                kr 27 470,-
Lønnstrinn 6                                kr 31 365,-

Du finner mer informasjon på LOs nettsider.  

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?