Sikkerhet og helse på arbeidsplassen – 28. april

Invitasjon til konferanse i forbindelse med ILOs verdensdag for sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Hver dag dør 6300 mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer – mer enn 2,3 millioner dødsfall per år. Hele 317 millioner ulykker skjer på jobben årlig.

ILO vil plassere helse og sikkerhet for alle arbeidstakere på den internasjonale dagsorden samt stimulere og støtte praktisk handling på alle nivåer.

Landsorganisasjonen i Norge og AOF i Norge ønsker å markere vår solidaritet ved å sette forebyggende HMS arbeid høyere på dagsorden og programkomiteen er i full gang med å sette sammen et høyaktuelt program bygd rundt årets hovedtema og lover en meningsfull og spennende konferanse.

Tid: 28.04.2017 kl 0930-1500
Sted: Samfunnsalen, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo

Se vedlegg for foreløpig rammeprogram.

Det er ingen konferanseavgift, konferansen er gratis – men påmelding er nødvendig av hensyn til bevertning og et begrenset antall plasser. Meld deg på her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?