Enighet i B-delsforhandlingene med Felleskjøpet Agri SA

19. april startet B-dels forhandlingene med Felleskjøpet Agri SA, og LOs forhandlingsutvalg besto av tillitsvalgte og forbundsrepresentanter fra HK, NTF, NNN og FLT. I går kveld kom partene til enighet.

For HK-medlemmene heves satsene i gruppene 1 og 2 med kroner 6,- og satsene i gruppene 3 og 4 heves med 2,40 prosent. Videre reguleres den enkeltes lønn per 31. mars 2017 med 2,40 prosent. Tillegget inkluderer generelt tillegg og lavlønnstillegg fra A-delsforhandlingene, og regulering og etterbetaling gjøres med virkning fra 1. april 2017.

– Dette var på ingen måte enkle forhandlinger, sier Bodil H. Andersen fra HKs forhandlingsavdeling, men dette var så langt arbeidsgiver var villige til å strekke seg. Lokale forhandlinger skal baseres på de fire kriteriene økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Den gode økonomiske situasjonen i virksomheten og solid vekst de siste årene ga forventningen hos tillitsvalgte og medlemmer om et bedre resultat. Forhandlingsutvalget krevde derfor at partene i fellesskap før neste års forhandling skal gjennomgå tallmateriale, herunder konsernets resultater og utvikling, og dette kravet ble innfridd.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?