Enighet i finansoppgjøret

LO, HK og Postkom ble i ettermiddag enige med Finans Norge i tariffoppgjøret for de finansansatte.

Resultatet av forhandlingene ble 0,65 prosent i lønnstillegg til alle, med et minstebeløp på 3.200 kroner. Resultatet er i samsvar med det som er gitt i oppgjørene ellers i arbeidslivet.

– Kombinasjonen av krone- og prosenttillegg betyr at vi treffer mange kvinner. Noe det er behov for i finansnæringen, som er preget av store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, sier hovedtillitsvalgt i LO Finans HK, Åse Blomkvist.

– Vårt opprinnelige krav var et likt kronetillegg til alle. Vi registrerer at vi ikke har nådd helt frem med vår modell, men er godt fornøyd med at vi har klart å påvirke resultatet i riktig retning, sier LOs forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik.

I protokollen står det at partene forutsetter at den samlede lønnsveksten sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper av arbeidstakere i bedriftene.

LO Finans forventer at dette blir retningsgivende også for høytlønnsgruppene i området.

Du kan også lese om oppgjøret på LOs nettsider.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?