Enighet mellom LO Stat og Spekter

De innledende sentrale forhandlingene i årets lønnsoppgjør for HKs medlemmer på Spekter-området er avsluttet i dag 4. april 2017. Resultatet av forhandlingene er i tråd med frontfaget; et løft for lavtlønte og økt kjøpekraft for alle.

Alle får 975 kroner i året i sentralt tillegg. Ansatte med lønn på 407.265 kroner eller lavere, får et lavlønnstillegg på 2.925 kroner i året. Lønnstilleggene gis fra 1. april.

– Vi er fornøyde med de innledende forhandlingene, og ser fram til lokale B-delsforhandlinger etter påske, sier 2. nestleder Christopher Beckham, som representerte HK i forhandlingene, sammen med Bodil H. Andersen fra forhandlingsavdelingen.

Lokale B-delsforhandlinger
Etter påske starter forhandlinger ute på hver enkelt virksomhet, de såkalte B-delsforhandlingene. De skal for HKs del være avsluttet innen 5. mai 2017 kl. 15.00.

Om forhandlingene
A-delen utgjør de innledende bestemmelsene i tariffavtalene i Spekter. Det er forhandlingene av denne delen som er avsluttet nå.

I B-delen reguleres lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. I de avsluttende forhandlingene mellom LO Stat og Spekter lukkes årets mellomoppgjør. Kommer ikke partene til enighet i en eller flere av de lokale B-delsforhandlingene går lønnsoppgjøret til mekling.

Les mer om oppgjøret på LO Stat sine hjemmesider.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?