Løftet opp viktige HK-saker

Inger Helene Vaaten, som jobber som informasjonsrådgiver i Handel og kontor i Norge, holdt i dag innlegg på APs landsmøte.

Vaaten sa at det er bra at AP vil styrke og fornye likestillings- og antidiskrimineringsarbeidet, men hun mener partiet kan bli tydeligere.
Hun vil at AP skal
• styrke retten til heltid
• tette hullene i tjenestepensjonsloven og sikre likepensjon
• øke kunnskapen om LHBT+ personer i arbeidslivet
• programfeste søndagen som en annerledes dag

Inger Helene sa at hun er stolt fordi hun tilhører et parti som vil
• styrke arbeidsmiljøloven
• reversere midlertidige ansettelser
• doble fagforeningsfradraget
• Gi varehandelen, med 370 000 ansatte, tryggere rammer gjennom en egen stortingsmelding. 
• Ta et kraftfullt oppgjør med sosial dumping

Hun sa også at Høyre- og FrP-regjeringen sender likestillingsarbeidet rett til blåfjell med  ett svekket likestillings- og diskrimineringslovverk og ved å kutte i fedrekvoten og øke kontantstøtten.  

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?