Stort gjennomslag for viktig næring

Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte i helgen å programfeste at det skal lages en stortingsmelding om varehandelen.

– Jeg er opptatt av at varehandelen skal få en helhetlig politikk, så dette er meget gledelig, sier forbundsleder i Handel og kontor i Norge (HK) Trine Lise Sundnes.

Hun og HK har arbeidet hardt for å få en stortingsmelding for næringa som sysselsetter over 370 000 mennesker. Hele 14 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber i varehandelen og 9 prosent av verdiskapingen i Norge kommer fra handel.

– En stortingsmelding er viktig for å sikre bransjen gode rammevilkår og forutsigbarhet.
Samtidig er den viktig for å sikre varehandelsansatte medbestemmelse og kompetanseutvikling. Ikke minst er den viktig for Norges miljøforpliktelser, fremhever Sundnes.

– Med den riktige kompetansen kan våre medlemmer i varehandelen bidra til at kundene tar de riktige miljøvalgene. På den måten kan vi få et taktskifte og bidra til klimamålene i Paris-avtalen, sier en fornøyd Sundnes.

Partene har gjentatte ganger overfor den sittende Høyre/FrP-regjeringa understreket viktigheten av en stortingsmelding på dette området.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?