Enighet om garantilønnssatsene i Medieoverenskomsten

HK og NHO/MBL kom sist fredag til enighet om reguleringen av garantilønnssatsene i Medieoverenskomsten.

Med virkning fra 1. april 2017 reguleres alle satser med 2,2 prosent og avrundes til nærmeste krone.

Nye garantisatser:

Medieoverenskomsten lønnssatser
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?