Enighet om garantilønnssatsene i Standardoverenskomsten

HK og NHO kom sist fredag til enighet om reguleringen av garantilønnssatsene i NHO Standardoverenskomsten.

Garantiordningen gav et tillegg på 724 kroner per måned tilsvarende 8 688 kroner i året på den høyeste garantilønnssatsen.

Alle satser er justert med 2,2 prosent. For dem som er lønnet flatt etter satsene er Standardoverenskomstens garantiordning viktig.

Nye garantilønnssatser er gjeldende fra 1. april 2017:

Stok lonnssatser 2017
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?