LO-kongressen 2017

8.-12. mai samles 315 delegater fra LO, landets største arbeidstakerorganisasjon, til kongress i Oslo.

Kongressen er LOs høyeste myndighet og møtes hvert fjerde år. Kongressen vedtar nytt handlingsprogram, velger ny ledelse og tar stilling til viktige faglige og politiske saker.

Kongressen består av representanter fra LO-forbundene. HK som LOs tredje største forbund, har 28 delegater på kongressen.

I år er det sendt inn over 1.800 forslag fra forbund, LO-avdelinger og organisasjonsledd. Det er saker som gjelder økonomi, tariffpolitikk og faglige rettigheter, næringspolitikk, forholdet til EU, olje og klima, internasjonal solidaritet, utdanningspolitikk, utviklingen av velferdsstaten, og vedtektene.

På LOs kongressider får du en fullstendig oversikt over delegater og program, samt all annen informasjon om kongressen. Her vil også kongressen bli sendt direkte for de som ønsker å følge den live.

Du kan også følge kongressen på Facebook. Meld deg på arrangementsiden for å få oversikt over store og små hendelser på kongressen. 

LO oppfordrer til å bruke #lokongress på sosiale medier.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?