HK på global handelskongress

HK deltok på handelskongressen United Network International (UNI) Commerce, i Berlin 13.-15. juni. På kongressen samles fagforbund med medlemmer i handelsnæringen fra hele verden. 

Deler og lærer på handelskongress
På kongressen diskuteres handelsnæringens utfordringer. Målet er å finne løsninger, dele erfaringer og lære av hverandre. I Danmark sørget politikerne for at Uber konkurrerer med taxibransjen på like vilkår, ved å endre loven. Det gjorde at Uber forlot landet. I Tyskland jobber myndighetene med å forhindre at det opprettes enkeltmannsforetak som gjør at arbeidsrettigheter og fremtidige pensjonsutbetalinger forvitrer.
– Dette viser oss at den enkelte stat må sikre gode arbeidsrettigheter og pensjonsordninger som igjen sikrer en verdig alderdom, sier Christopher Beckham, nestleder i HK.

Søndag og Sonntag – samme sak
Det er ikke bare i Norge vi er opptatt av søndagen som en annerledes dag. Også i Tyskland kjemper fagforeningene for å bevare søndagen som en fridag for de ansatte i handelen. Forbundsstyremedlem i HK, Tone Cathrine Hartz, fortalte kongressen om hvordan vi jobber i Norge. Hun fortalte om alliansen med miljøorganisasjoner, idrett, kirke og politiske partier på venstresiden.
– Foreløpig har vi vunnet kampen om at søndagen er en annerledes dag, men stortingsvalget i høst kan avgjøre om politikerne åpner søndagen, sa Hartz fra talerstolen.

Hartz kunne også fortelle de andre delegatene at i Norge er vår største kollektive tariffavtale innen handel ikke lengre en lavtlønnsavtale.
– Vi har drevet et strategisk arbeid over flere år for å organisere der vi har kollektive avtaler, fortalte Hartz fra talerstolen.

De unge må med
Ungdomssekretær i HK, Vidar Hovland brukte tiden på talerstolen på å påpeke at unge er overrepresentert i statistikken over midlertidige ansatte, 0-timerskontrakter, og blant de arbeidsledige. Hovland sa at svært mange unge jobber innenfor handelen.
– Skal vi klare å bygge sterke fagforeninger i handelssektoren, og skal vi klare å forhandle oss til bedre vilkår, må vi ha med de unge, ikke bare for å sikre oss i fremtiden, men for å sikre oss gode lønninger og rettigheter i dag, sa Hovland.

-På Handelskongressen oppdager vi at verden stadig blir mindre, sier Beckham. Han forteller at forbundene fra Norden er opptatt av å dele erfaring, men at vi også har mye å lære av andre land.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?