Forhåndsstemmingen til årets stortingsvalg er i gang

I dag, torsdag 10. august, åpnes forhåndsstemmingen til årets stortingsvalg. For utfallet av sakene HK kjemper for er det ikke likegyldig hvem som har flertall på Stortinget.

Siden 2013 har vi sett en regjering som flere ganger har sendt arbeidslivet ut på ustø kurs, ved å endre arbeidsmiljøloven, utvide rammene for kveldsarbeid og svekke arbeidstakernes rettigheter. Årets stortingsvalg er avgjørende for hva slags arbeidsliv vi ønsker oss i fremtiden. For å skape en ny retning trenger vi en ny regjering.

Nei til midlertidige ansettelser
Midlertidige ansettelser gir ikke fler arbeidsplasser, men fler utrygge i stedet for faste stillinger. Dette rammer mange, og særlig unge strever med å få fotfeste i arbeidslivet. Et utrygt arbeidsliv skaper også et utrygt privatliv.
Fast stilling har vært hovedregelen for å sikre arbeidstakerne trygghet i jobben og en forutsigbar hverdag. Med et nytt politisk flertall er ikke for sent å oppheve den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.

Søndagen som annerledesdagen
Dersom det blir full åpning for søndagsåpne butikker vil søndagen som en annerledes dag opphøre. Det vil ramme langt fler en de 370 000 som jobber i varehandelen. Vi kan få en kalender med 52 færre røde dager. HK ønsker å bevare søndagen som en annerledes dag og da trenger vi et politisk flertall som sier ja til annerledesdagen.

En rettferdig pensjon for alle
Dagens pensjonssystem har flere hull som må tettes. Du blir fratrukket 1G (kr 92 576,-) før opptjening av pensjon i det hele tatt kan starte, du får ikke pensjonsopptjening dersom du er ansatt mindre enn et år, du har under 20 % stilling eller er under 20 år. Skal vi oppnå en pensjonsordning som er rettferdig for alle og der hver krone som er tjent telles i opptjeningen, må vi ha en regjering som er villig til å sikre gode ordninger.

Her kan du lese hva partiene svarer på LO-medlemmenes viktigste spørsmål.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. For å se hvor du kan stemme gå inn på valg.no og finn ditt valglokale.

Hele 95% av LOs medlemmer sier de vil bruke stemmeretten. Det skal vel du også?

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?