Addisco våren 2018

Søknadsfrist for Addisco-studiene for vårsemesteret 2018 er fredag 24. november.

Utdanningsselskapet Addisco eies av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Samarbeidsavtalen mellom HK og Addisco gir oss muligheten til å tilby 18 studieplasser på Addisco sine kurs hvert semester. De siste årene har det vært mange søkere til de 18 plassene, så det er dessverre ikke alle som får studieplass.

HK tilbyr våren 2018 18 studieplasser på Addisco, fordelt på fire kurs:

• Diploma in Project Management, TEK 3
• Human Resource Management, TEK 8
• Logistikk, TEK 13
• Konflikthåndtering og forhandlinger, TEK 16

Alle kursene har Høgskulen på Vestlandet i Bergen som undervisningssted, bortsett fra Logistikk som arrangeres i samarbeid med Högskolan Väst, Trollhättan i Sverige. Det er tre til fire helgesamlinger samt eksamen per kurs.

Utfyllende informasjon og søknadsskjema finner du her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?