Likelønnsdagen 18. oktober

I dag er det Likelønnsdagen, Equal Pay Day. Dagen markeres for å vise at fra og med denne datoen jobber mange kvinner gratis ut året, på grunn av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Handel og Kontor fortsetter kampen for likelønn for kvinner og menn. Det gjør vi blant annet ved å kjempe for lovfesting av heltid og å sikre fortrinnsretten til utvidet stilling. I tillegg jobber vi for å utjevne lønnsforskjeller ved at tariffoppgjørene har lavlønns- og likelønnsprofil.

I 2016 var det generelle lønnsgapet mellom kvinner og menn på rundt 12,4 prosent. Det samme lønnsgapet finner vi for ansatte i varehandelen, mens lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i finans- og forsikringsvirksomheten ligger på hele 29,8 prosent. På toppen av dette jobber en av tre kvinner deltid, det er dobbelt så mye som det menn gjør. I tillegg er to av tre menn ledere. Dette bidrar til å øke lønnsgapet mellom kvinner og menn enda mer.

– Vi ønsker å bekjempe dette lønnsgapet gjennom en offensiv likestillingspolitikk. Det er derfor nødvendig å heve lønnen i kvinnedominerte yrker, sier 2. nestleder i HK, Christopher Beckham. Han påpeker at det også er viktig å fortsette jobben for at de som ønsker heltidsarbeid får det, og øke andelen kvinnelige ledere.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?