Politikk for morgendagens arbeidsliv

I HK-uka 2017 som ble arrangert nylig, var hovedtema for den politiske dagen "Politikk for morgendagens arbeidsliv". 

Innlederne var invitert fra LO og fra arbeidsgiverorganisasjoner som Spekter og Virke, fra forskning og fra tankesmier som Civita og Agenda, fra media og fra miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender.

Ungdomspolitikerne fra fire partier stilte til debatt om hvordan Norge kan klare å bevare den norske arbeidslivs- og velferdsmodellen samtidig som det skjer hurtige teknologidrevne endringer i arbeidslivet. En ting er sikkert. Det er store utfordringer vi som medarbeidere, arbeidsgivere, politikere og myndigheter står overfor.

Tilstede var bransjerådene i HK, konsernklubbtillitsvalgte, Forbundsstyret, politisk ledelse og ansatte i HK, og en del innbudte gjester fra LO og fra våre motparter. Alt i alt ble denne dagen i praksis det vi kaller den norske modellen, der vi snakker sammen og samarbeider om å løse problemer.

Den politiske dagen er oppsummert i filmene under.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?