Rekruttering og fag på dagsorden

Rekrutteringsutvalget i HK har vært samlet for å jobbe med rekrutteringsstrategien, ny fagstrategi i HK og for å tenke nytt.

– Det har vært to interessante dager, med brennende engasjement og nytenkning, sier Beckham. Han påpeker at utvalget ikke bare er opptatt av hvordan vi skal få nye medlemmer men også hvordan vi skal være en nærværende og relevant fagforening for medlemmene vi har i dag.

– Vi er et forbund som stadig vokser og får flere medlemmer, og vi har et godt tilbud, men vi ønsker å tilpasse oss nye behov medlemmene våre har, sier Beckham. Han tror at faglig utvikling og ny kompetanse blir helt avgjørende for medlemmene i årene som kommer. – Vi vil engasjere oss i utviklingen av medlemmenes fag, og jobbe for å sikre at våre medlemmer ikke blir stående igjen på perrongen når digitaliseringstoget går. Dette skal skje i dialog med medlemmene, sier han.

Fagstrategi som supplement
Beckham mener det handler om å komme tett på medlemmene, kjenne deres ønsker og levere på de behovene de har. Han understreker at nye strategier ikke skal erstatte godt gammelt fagforeningsarbeid med tariffavtaler, forhandlinger og juridisk bistand. Fagstrategien skal være et supplement. – Vi skal gi medlemmene den tryggheten de alltid har hatt i arbeidsforholdet sitt, men vi må også tenke nytt, sier den engasjerte bergenseren.

 
Nå skal alle innspillene som er kommet fra utvalget sorters og følges opp. – Noe kan settes i gang umiddelbart, og noe må vi tenke litt over hvordan vi skal gjøre, sier Beckham. Han understreker at regionene og avdelingene er i gang med å legge gode planer for organisering og at dette sammen med det arbeidet rekrutteringsutvalget gjør, skal hjelpe oss til å nå målet om 80.000 medlemmer på landsmøtet i 2020.   
 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?