Full seier til tidligere Aviator-ansatte på Torp! – 12 millioner i erstatning og jobbene tilbake

Da Aviator RFLY AS tapte anbudet om levering av bakketjenester, overtok Widerøe Ground Handling AS kontraktene. Widerøe hevdet det ikke var virksomhetsoverdragelse og avviste å overta tidligere Aviator-ansatte. Nå slår lagmannsretten fast det motsatte.

– Vår oppfatning har hele veien vært at Aviator-ansatte hadde rett til å overføre ansettelsen til Widerøe. Vi forsøkte å finne en løsning, men ble dessverre avvist av Widerøe, sier faglig sekretær i HK i Norge, Kjell Finvåg.

Lagmannsretten ga ansatte fullt medhold

Lagmannsrettens dom slo fast at det var virksomhetsoverdragelse, og de ansatte fikk fullt medhold i kravet om å få jobben tilbake og en erstatning på totalt 12 millioner kroner for tapte lønnsinntekter.

– Jeg er veldig fornøyd med at de ansatte har vunnet fram, både de som krevde ansettelsesforholdet overført og de som kun har krevd erstatning. Samarbeidet med Fellesforbundet og det arbeidet LO-advokatene Nina Kroken og Alexander Cascio la ned her var uvurderlig, uttaler faglig sekretær i HK i Norge, Kjell Finvåg.

Viktig seier for bakkeansattes jobbsikkerhet framover

Dette er også en prinsipielt viktig seier. Tjenester innen luftfarten er stadig utsatt for anbudskonkurranser og dommen vil ha stor betydning for alle bakkeansatte.

– De ansatte vant ikke bare en seier for seg selv, men også for bakkeansattes jobbsikkerhet i framtiden. Dette viser at LO-fellesskapet har styrke til å ta viktige kamper sammen og vinne fram, sier 2. nestleder i HK i Norge Christopher Beckham.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?