Blir kanskje tidenes tøffeste oppgjør

-Vi går inn i tidenes kanskje tøffeste tariffoppgjør. Det vil kreve mot, is i magen, og ikke minst samhold, sa forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes i sitt innlegg i tariffdebatten på møte i representantskapet i LO i dag.

I dag vedtok representantskapet i LO, kravene fra LO og forbundene til årets tariffoppgjør. De vedtok også at oppgjøret skal være samordnet, med forbundsvise tilpasninger. Det vil si at LO først forhandler på vegne av forbundene, og at deretter forhandler forbundene om saker av spesiell betydning for dem. – Det er lenge siden vi har hatt så grundige diskusjoner, snudd alle steiner og kommet ut av forberedelsene så samlet som nå, sa Sundnes i sitt innlegg på representantskapsmøtet. Hun gir Jørn Eggum og Fellesforbundet en stor del av æren for det.

Sundnes sa videre at det ikke er en overraskelse for noen i salen at HK har jobbet lenge og systematisk med pensjon. Hun gleder seg derfor over at skissa er så tydelig i pensjonskravet. Det handler om både å tette hullene i avtalefestet pensjon (AFP), sikre sliterne og forbedre tjenestepensjonsordningene.

Et stort flertall av HKs medlemmer er kvinner. LO Finans og Finans Norge har nettopp ferdigstilt en undersøkelse av likelønnssituasjonen og tiltak knyttet til likelønn. – Mens ulikelønna i Norge ifølge teknisk beregningsutvalg (TBU) er på 88,1 % er tilsvarende tall for finansnæringa 80.2%. Da er lederne ikke med, sa Sundnes. Undersøkelsen viser at systematiske lønnsforskjeller forplanter seg videre – til forskjeller i pensjon.

– Kollektiv og sentral lønnsdannelse er god likestillingspolitikk. Vi kan ikke la offentlig sektor gjenta finansnæringens feil – med akademikerne som spydspiss for lokal lønnsdannelse. Derfor er jeg glad for at skissen med krav er så tydelig på det, sa Sundnes.

Sundnes la også vekt på at over flere år nå har regjeringen kasta penger etter næringslivet i form av skattekutt. – Flere titalls milliarder har det blitt. Ulikhetene øker, og vi forventes å bukke og nikke. Det holder ikke, sa Sundnes, som mener at nå er tida kommet for å hente noen av penga hjem. De skal hentes gjennom forbedret AFP, bedre tjenestepensjoner, økt kjøpekraft, og ikke minst RKL. Reise, kost og losji.

– Vi er også opptatt av levedyktige lokalsamfunn, at vi kan bo og jobbe i hele landet – det er god distriktspolitikk, påpekte forbundslederen.

Trine Lise Sundnes levnet ingen tvil. – Vi i HK står skulder ved skulder med dere i Fellesforbundet – helt til dere får det som dere vil ha i reise, kost og losji. LO står mer samlet enn på lenge.

Hvem, om ikke vi? Når om ikke nå, skal vi slutte rekkene og stå løpet ut, avsluttet forbundslederen i HK.

Les mer om representantskapsmøtet og tariffoppgjøret på LOs hjemmeside.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?