Enighet om revidert hovedavtale

LO og SAMFO er enige om en revidert hovedavtale for den neste fireårsperioden. – Vi er vel fornøyd med å være i mål med revisjonen av Hovedavtalen med SAMFO, sier Peggy Hessen Følsvik, LOs forhandlingsleder og første nestleder i LO.

Hovedavtalen er partenes "grunnlov" og inngår som del I av alle overenskomster mellom LO og SAMFO.

Hovedavtaleforhandlinger er ofte omtalt som «de små skritts vei», noe også årets revisjon bærer preg av. Hovedavtalen er i hovedtrekk videreført slik den står i dag, men med mindre justeringer i tråd med endringene i Hovedavtalene med NHO og Virke.

HK sendte forslag til formulering om bærekraftig utvikling til årets hovedavtaleforhandlinger mellom LO og Virke. Forslaget gikk gjennom og ble tatt inn i hovedavtalen. Dessverre oppnådde vi ikke å få det samme forslaget gjennom i hovedavtaleforhandlingene med SAMFO.

Protokoll fra forhandlingene er vedlagt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?