Brudd i tarifforhandlingene mellom LO og NHO

LO og NHO kom i dag ikke til enighet i årets oppgjør og det er dermed brudd i forhandlingene. Oppgjøret går nå inn i en periode med mekling.

Årsaken til bruddet er at avstanden mellom LO og NHO (partene) var for stor. Dette betyr at det blir mekling fra 3. april og meklingsinnspurt natt til søndag 8. april.

Blir ikke partene enige før meklingsfristen, vil streik være et faktum fra søndag 8. april. Nå er det viktig at hele organisasjonen mobiliserer til streik, og at det gjøres en ekstra innsats for å få flere medlemmer bak tariffavtalene på arbeidsplassene.

Den videre gangen i tariffoppgjøret 
• 22. mars: Forhandlingene ble brutt
• 3. – 7. april: Mekling hos Riksmekler ved uenighet
• Natt til 8. april: Meklingsfrist
• 8. april: Streik ved uenighet
• 26. april: Uravstemningsfrist ved enighet

Nærmere om hva mekling er og hvordan den foregår
Blir ikke LO og NHO (partene) enige gjennom forhandlinger i tariffoppgjøret, sendes oppgjøret til mekling. Riksmekler skal da bistå partene i å finne fram til en løsning innen meklingsfristen.

Meklingen kan fortsette utover meklingsfristen. Da er det partene selv som bestemmer hvor lenge man mekler på overtid. Når meklingen skal avsluttes, lager mekler forslag til løsning (skisse).

Dersom partene er enige i skisse til løsning, sendes forslaget på uravstemning til medlemmene. Dersom en av partene sier nei til forslaget, blir det streik.

Informasjonskonferanser for tillitsvalgte
Rett i etterkant av meklingen, gjennomfører LO informasjonskonferanser i hele landet. Disse avholdes i perioden fra onsdag 11. april til tirsdag 17. april.

Informasjonskonferansene gjennomføres uavhengig om det blir enighet ved mekling eller om vi er i streik.

HKs regionkontorer har sendt ut invitasjoner til sentrale klubb- og avdelingstillitsvalgte hvor også informasjon om påmelding framkommer. Det er viktig at tillitsvalgte som har mottatt invitasjonen deltar på konferansene.
Brev til alle medlemmer i forbindelse med brudd, mekling og streik. 

Det blir sendt ut brev til alle medlemmer på NHO-området for å forberede dem til en eventuell streik. Brevet sendes også ut per vanlig post, slik at vi sikrer at medlemmer vi ikke har registrert e-postadresse på også får informasjon.

Du finner også mer informasjon om tariffoppgjøret på LOs tariffsider.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?