Enighet mellom HK og SAMFO om lønnsgarantiordningen

HK og SAMFO har kommet til enighet om årets fordeling av lønnsgarantiordningen. Resultatet er heving av alle minstelønnssatser.

– Jeg er godt fornøyd med at lønnstrinn 6 heves med til sammen kr 6,95 per time, samtidig som at også øvrige satser heves, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.   

Økonomi

Lønnstrinn 6 heves med kr 6,20 per time, tilsvarende kr 1008,00 per måned. Reguleringen skjer med virkning fra 1. februar 2018.

Alle minstelønnssatser heves med kr 0,75 per time med virkning fra 1. april 2018.

Satshevingene betyr at:

  • de som ligger flatt på minstelønnssats 6, vil få et tillegg på kr 6,95 per time
  • de som ligger flatt på øvrige minstelønnssatser, vil få et tillegg på kr 0,75 per time

Ny sats gjeldende fra 1. februar er som følger:

Lønnstrinn 6                              kr 32 373,-

Nye satser gjeldende fra 1. april er som følger:

Unge arbeidstakere under 16 år   kr 18 916,-
Unge arbeidstakere under 18 år   kr 19 403,-
Lønnstrinn 1                               kr 25 599,-
Lønnstrinn 2                               kr 25 737,-
Lønnstrinn 3                               kr 26 075,-
Lønnstrinn 4                               kr 26 658,-
Lønnstrinn 5                               kr 27 592,-
Lønnstrinn 6                               kr 32 495,-

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?