Grensehandelsalliansen

Handel og Kontor i Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Service og Handel, Virke Handel og NHO Mat og Drikke står bak Grensehandelsalliansen.

Alliansen er dannet på bakgrunn av den alvorlige situasjonen verdikjeden for mat og drikke og handelen står overfor som følge av svekkede nasjonale rammevilkår og stadig økende grensehandel.

Hovedårsaken til eksplosjonen i grensehandelen er nivået på de norske særavgiftene. Dette gir seg utslag i betydelig lovlig grensehandel, fører til at folkehelsearbeidet svekkes og bidrar til kriminalitet i form av smugling. Disse utfordringene forsterkes av den moms- og avgiftsfrie 350-kronersgrensen på utenlandsk netthandel.

Alliansen vil samarbeide om tiltak og aktiviteter med mål om å:

• snu trenden med økende grensehandel og tap av verdiskaping, arbeidsplasser og avgiftsinntekter på norsk side av grensen
• øke oppmerksomheten om årsakene til og konsekvensene av en voksende grensehandel og kriminalitet i form av smugling
• sikre avgiftslettelser på mat- og drikkevarer som er utsatt for grensehandel
• øke innsikt i og oppmerksomhet om grensehandelens negative effekt på kosthold og helse
• avvikle 350-kronersgrensen for moms- og avgiftsfri netthandel fra utenlandske aktører

Alliansen er et felles initiativ fra fem selvstendige organisasjoner. Alle beslutninger som treffes i alliansens regi, enten det er om politiske spørsmål, aktiviteter som skal gjennomføres eller økonomiske forpliktelser knyttet til aktivitetene alliansen igangsetter, er basert på konsensus.

Gjennomslag for Grensehandelsalliansen
Den momsfrie 350-kroners grensen for netthandel fjernes fra 1. januar 2020. Gjennomslaget kommer etter at KrF har forhandlet med Høyre, Venstre og Frp om både statsbudsjettet for 2019 og regjeringssamarbeid. Tirsdag 20. november ble en skisse til budsjett klart.

– Det er gledelig at den urimelige 350-kronersgrensa på netthandel som subsidierte utenlandske nettbutikker, nå blir fjernet. Det er gode nyheter for våre medlemmer i handelsnæringen, sier forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?