Kontor- og administrasjonsfaget består

I dag lanserte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ny struktur på yrkesfagutdanningen fra 2020. Kontor- og administrasjonsfaget består og skal videreutvikles. En gledelig beslutning i følge HKs første nestleder, Bjørn Mietninen.

– Vi i HK er glade for at regjeringen har besluttet at kontor- og administrasjonsfaget skal bestå. Dette er i tråd med HKs høringssvar til departementet. I høringsbrevet departementet sendte ut var det foreslått at faget skulle legges ned, og det lå kun inne som et alternativt forslag at faget skulle bestå. Derfor er vi glade for at vi er blitt lyttet til, sier første nestleder i HK, Bjørn Mietinen.

Nestlederen i HK er opptatt av at kontor- og administrasjonsfaget er et sterkt fag i solid vekst. – Faget dekker et behov i arbeidslivet som ikke bør erstattes av lengre utdanning. Faget er i tillegg en god integreringsarena, og er høyt verdsatt blant aktører som kjenner det og bruker ordningen, legger Mietinen til.

Sanner sa på pressekonferansen i dag at innholdet i kontor- og administrasjonsfaget skal bli mer relevant for framtida. – Dette er en utvikling vi også ser er nødvendig, og som vi gjerne vil være med å prege, sier Mietinen. Han peker på at arbeidsoppgaver tilpasset et kontorfaglig nivå finnes i stor utstrekning både i offentlig og privat sektor. – Dessverre settes overkvalifisert arbeidskraft til å utføre arbeidsoppgaver som passer bedre for faglærte. Det fører ofte til stor gjennomtrekk av ansatte og misnøye blant dem som har disse stillingene. Derfor var det viktig at faget bestod.

Styrking av salg og service
Videre er HK positive til en styrking og økt fokus på fagene handel, salg og service. – Økt satsing på salg og handel gjenspeiler at varehandelen er en av Norges største sysselsettere, og vil bidra til større anerkjennelse av fagarbeidere i bransjen, mener Mietinen.

HK er også fornøyde med at IKT ikke ble lagt inn under Elektro, som først var tanken. Nå blir det et eget utdanningsprogram som heter IKT og medieproduksjon.

Kjedeskolene må tilpasses læreplanene
– Vi skal nå jobbe videre med å få til en tettere tilknytning til arbeidslivet gjennom integrering av kjedeskolene i yrkesfagene. Det kan også bidra til å i større grad formalisere kjedenes egne skoleringer, sier Mietinen, som legger til at det forutsetter at kjedeskolenes opplæringstilbud tilpasses læreplanene.

Vekslingsmodeller
HK håper at det framover blir lagt til rette for større bruk av vekslingsmodeller i utdanningsløpene, hvor det veksles mellom teori- og praksisperioder. – Vekslingsmodeller kan gi økende tilhørighet i arbeidslivet, rekruttere flere lærebedrifter, sette klarere koblinger mellom teori og praksis og hindre frafall. Dette har vi spilt inn til departementet og vi håper det også blir tatt på alvor, avslutter Mietinen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?