Det er din tur – nå kan du si din mening om resultatet av NHO-oppgjøret!

Nå kan du som er medlem på NHO-området, si din mening om resultatet av tariffoppgjøret ved å delta i uravstemningen. Informasjon går i disse dager ut til dere som kan stemme.

Det er et enstemmig forhandlingsutvalg som anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Men det er medlemmene som skal gjøre seg opp en mening. Hvis flertallet stemmer ja, har vi nye avtaler på plass. Stemmer flertallet nei, blir det storstreik fra 27. april. Den som stemmer bestemmer! Det er sånn medlemsdemokratiet vårt virker.

Uravstemningsfristen for HK-medlemmene på NHO-området er 25. april kl. 15.00.

Her er resultatet du skal stemme over.

Resultatet av forhandlingene mellom LO og NHO

1. AFP: Flere syke og arbeidsledige vil nå få avtalefestet pensjon (AFP). De som ikke orker å stå i arbeid etter fylte 62 – 64 år, får et årlig slitertillegg fram til fylte 80 år.
2. Lønn: Generelt tillegg på kr 1,- til alle og lavlønnstillegg på kr 2,50. Dette sikrer økt kjøpekraft, fremmer likelønn og gir en god lavlønnsprofil på oppgjøret.

Nærmere om hva resultatet betyr for deg

Avtalefestet pensjon (AFP)
I den nye og forbedrede AFP-ordningen tettes hull for syke og de som ufrivillig mister jobben. De som ikke orker å stå i jobben lengre enn til fylte 62, 63 og 64 år får et slitertillegg, og ny AFP-modell skal utredes.

1. Rett til AFP ved sykdom  
Perioden du kan være syk uten å miste AFP, utvides. I dag mister du retten til AFP hvis du er syk i mer enn 52 uker i de tre siste årene før du tar ut AFP. Nå utvides perioden fra 52 til 104 uker hvis du er syk.

2. Rett til AFP ved nedbemanninger og konkurs
I dag må du jobbe i en AFP-bedrift og være reell arbeidstaker ved fylte 62 år for å få AFP. Ved nedbemanning og konkurs er du ikke det. Med den nye bestemmelsen vil du på nærmere vilkår anses som ansatt og reell arbeidstaker og dermed kvalifisere for AFP.

3. Slitertillegg for de som ikke orker å stå i jobb lengre enn til fylte 62, 63 og 64 år.
Du får et tillegg i pensjonen fram til fylte 80 år for ikke å tape på å gå av tidlig.
Om du går av ved 62 år, får du 23 408,- kroner årlig (full ytelse).
Om du går av ved 63 år, får du 15 606,- kroner årlig (2/3 av full ytelse).
Om du går av ved 64 år, får du 7 803,- kroner årlig (1/3 av full ytelse).

Gjelder for de som er født etter 1963. De som er født i 1957 og senere får mindre fordi de vil få en kombinasjon av gammel og ny AFP-ordning.

4. Ny AFP-modell skal utredes i løpet av 2018
I AFP-modellen som skal utredes, skal det være sammenheng mellom tiden du jobber i en AFP-bedrift og den avtalefestede pensjonen du får utbetalt. Det er et godt argument for at unge skal bli med i en fagforening, og jobbe for å få tariffavtale på arbeidsplassen.

Generelle tillegg og lavlønnstillegg
1,- kr i generelt tillegg til alle, 0,30 kr i forbundsvise tilpasningsforhandlinger og lavlønnstillegg på kr 2,50.

Du som er omfattet av Standardoverenskomsten, Medieoverenskomsten, Overenskomst for transportselskaper i Norge/Taxisentraler, Luftfartsoverenskomsten og Rammeavtale for Bilselgere får kr 1,30 per time, det tilsvarer kr 2 535 i året.

Du som er omfattet av Bensinstasjonsoverenskomsten får: 
kr 3,80 per time, det tilsvarer kr 7 410,- i året.

Du som er omfattet av Butikkoverenskomsten får:
kr 3,50 per time, som tilsvarer kr 6 825,- i året.
I tillegg økes minstelønnssatsene med kr 1,- per time.
De som ligger på minstelønnssats får kr 4,50 per time, det vil si kr 8 775,- per år.

Mer å hente i lokale forhandlinger
De sentrale tarifforhandlingene på NHO-området er avsluttet og det endelige resultatet sendes nå på uravstemning til medlemmene. Men det kan være mer å hente lokalt. Nå skal de verdiene de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift, fordeles. Derfor er det viktig at de tillitsvalgte gjør jobben sin og krever lokale forhandlinger.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Det var ikke mulig å få NHO med på kravet om en tjenestepensjonsordning med opptjening fra første krone. Men dette er et krav vi ikke slipper. Vi har jobbet lenge for å få dette på plass, og skal fortsette den jobben opp mot regjering og Storting.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?