Enighet i B-delsforhandlingene i Felleskjøpet Agri SA

HK ble sammen med NNN, NTF og FLT sent onsdag kveld enig med Felleskjøpet Agri SA om en forhandlingsløsning i B-delsforhandlingene som startet 17. april. 

Det var først etter bistand fra LO Stat og Spekter den 25. april at partene kom fram til et forhandlingsresultat.

Økonomi
Alle gis en lønnsøkning på kr 6,50 per time.
Lønnstillegget til ansatte med fagbrev økes med kr 0,50 per time.
I tillegg gis det generelle tillegget på kr 1,- per time som ble avtalt i de sentrale A-delsforhandlingene. Ansatte med en årslønn på kr 417 726,- eller mindre får ytterligere kr 2,50 per time.

Lønnssatsene i  overenskomsten reguleres tilsvarende.

Alle tilleggene gjelder fra 1. april 2018.

Endringer i overenskomsten
De som arbeider onsdag før Skjærtorsdag eller Kristi himmelfartsdag får et tillegg på 100 prosent per time fra klokken 14.00. Det skal være frivillig å jobbe etter klokken 17.00, og arbeidet skal være avsluttet senest klokken 18.00 disse onsdagene.

For å få gjennomslag for økningen på fagbrevtillegget.ble det lokale kompetansefondet avviklet. Dette fondet har vært lite brukt av de organiserte i Felleskjøpet Agri SA, og utgifter til relevant kompetanseutvikling blir som oftest dekket av arbeidsgiver. De sentrale partene er enige om å bidra til å øke yrkesfagenes status, og en økning av fagbrevtillegget var derfor viktig.

Utvalgsarbeid
Utvalgsarbeidet som pågår om arbeidstid i butikk skal revitaliseres så snart som mulig. Hensikten med utvalget er å vurdere arbeidstidsordninger og kompensasjonsordninger for butikkansatte som kan gi mer konkurransedyktige rammer for butikkdriften, men uten å forringe de ansattes rettigheter.

– Det satt langt inne hos begge parter, men vi kom til slutt fram til et resultat forhandlingsdelegasjonen enstemmig vil anbefale. Det er vi godt fornøyd med, sier Bodil H. Andersen fra forhandlingsavdelingen i HK.

Resultatet skal til uravstemning blant medlemmene når de andre B-delsavtalene i Spekters område 9 er ferdig forhandlet.

Protokoll fra forhandlingene finner du lengre ned på siden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?