Forhandlingsløsning i Vinmonopolet

HK i Norge og AS Vinmonopolet ble sent tirsdag kveld enige om en forhandlingsløsning.  Alle får et generelt tillegg på 3 prosent fra 1. april 2018.  Dette er inkludert i tilleggene avtalt i de sentrale forhandlingene (A-delsforhandlignene) mellom LO Stat og Spekter.

-Et generelt tillegg på 3 prosent er bra. Vi er også fornøyde med å ha økt kompetansetillegget og at tilleggene for å jobbe kveld og lørdag heves, sier andre nestleder i HK, Christopher Beckham, som har ledet forhandlingene. En enstemmig forhandlingsdelegasjon mener dette er et godt oppgjør som de vil anbefale medlemmene å stemme ja til.

Kompetansetillegg
Kompetansetillegget økes med 3, kr. til 14,- kr. per time.

Satsene for ubekvem arbeidstid økes
For arbeid mandag til fredag fra kl. 17.30 til kl. 20.15 økes satsen med 5,- kr. per time.
For arbeid lørdag fra kl. 13.00 til kl. 16.30 økes med 10,- kr.
Begge satsene økes fra 1. september 2018.

Partene er videre enige om at ordningen med tillegg for ubekvem arbeidstid (UB) også skal gjelde ansatte på kundesenteret i Vinmonopolet.

Filial- og lønnstillegg
Filial- og lønnstillegg behandles av partene i revidert lønnspolitikk.

Alenearbeid i butikk
Det skal foretas risikovurdering av alenearbeid i butikk. Saken skal behandles i AMU.

Pensjon
Pensjonsbestemmelsen er styrket med en ny siste setning; "Dette skal ikke endres i tariffperioden 2018-2020 med mindre partene er enige om noe annet."

Partssammensatte utvalg
HK og Vinmonopolet ble enige om å sette ned tre utvalg for å finne løsninger på noen utfordringer partene ser:

1. Ufrivillig deltid
Utvalget skal bl.a. vurdere forslaget om 15 timers minimumskontrakt. Utvalget skal være ferdig med sitt arbeid innen 1. mars 2019.

2. Stedfortredertjeneste
Utvalget skal være ferdig til 1. mars 2019

3. Forenkling av lønns- og kompensasjonssystem
Målet er å forenkle egne ordninger slik at risiko for feil reduseres, administrasjonen forenkles og standardiseringsgraden økes. Dette skal ikke medføre kutt i kompensasjon til ansatte.

Protokollen fra forhandlingene finner du lengre ned på siden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?