LO og Virke-forhandlingene er i gang

Forhandlingene mellom LO og Virke om årets hovedtariffoppgjør startet i dag. Partene har frist til fredag 27. april med å være ferdige med forhandlingene. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, går oppgjøret inn i neste fase, som er mekling.

Årets hovedtariffoppgjør er et såkalt samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasningsforhandlinger. Det vil si at LO forhandler på vegne av alle LO-forbundene, og det enkelte forbund forhandler om spesielle saker på den enkelte overenskomst. Valg av oppgjørsform vurderes ut ifra hvilke krav vi stiller og hva vi tror gir best gjennomslag. I år har LOs representantskap kommet fram til at det er størst mulighet for å få gjennom kravene ved å utnytte fagbevegelsens samlede styrke. Spesielt hensynet til pensjonskravene tilsier at oppgjørene i privat sektor gjennomføres samordnet.

Utfallet av de forbundsvise tilpasningsforhandlingene blir en del av resultatet i oppgjøret, forutsatt at det blir enighet om det i tilpasningsforhandlingene. Det gjennomføres en felles uravstemning over totalresultatet.

Forhandlingene gjelder alle HKs overenskomster innenfor Virke-området, herunder:
• Landsoverenskomsten
• Bensinstasjonsoverenskomsten
• Kontoroverenskomsten
• Lederoverenskomsten

Representantskapet i LO har gitt LO-sekretariatet fullmakt til å utforme de endelige kravene. Les hele vedtaket i LOs representantskap om tariffoppgjøret her: https://www.lo.no/Lonn–tariff/Tariff-20181/Nyheter/Tariffpolitisk-uttalelse2/ 

HK kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Følg også tariffoppgjøret på LOs tariffsider: https://www.lo.no/Lonn–tariff/Tariff-20181/

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?