Nekter ansatte slitertillegg i finansnæringen

Arbeidsgiverne vil ikke gi et slitertillegg for de som må gå av tidlig i finansnæringen. Nå bryter LO tarifforhandlingene med Finans Norge.

Et av LOs viktigste krav i tariffoppgjøret med Finans Norge var kravet om et «slitertillegg» for de som ikke er orker å jobbe etter 62 år, etter modell fra årets tariffoppgjør med NHO. Det har Finans Norge nektet å gå med på. 

– Også i finansnæringen finnes det de som har behov for et slitertillegg. Det er ganske provoserende at Finans Norge ikke vil ta seg råd til det. Denne næringen er den som kommer best ut av AFP-ordningen. Den har flest som går av med AFP i forhold til hva næringen betaler inn, og avtalefestet pensjon har blitt brukt aktivt til nedbemanning av eldre arbeidstakere. Likevel vil ikke arbeidsgiverne betale den lille summen det er snakk om her, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik. Dermed ender forhandlingene mellom LO og Finans Norge hos Riksmekleren.

Nekter LO å opprette nye tariffavtaler
Heller ikke LOs krav om retten til å opprette nye tariffavtaler i finansnæringen ville Finans Norge gå med på. I finansnæringen vil ikke Finans Norge gi LO de samme rettighetene som andre forbund om å opprette nye tariffavtaler i sektoren. I dag kan LO kreve en tariffavtale, men vilkårene for å opprette en avtale er strengere enn i resten av arbeidslivet.

– De ulike organisasjonene på arbeidstakersiden konkurrerer om medlemmer i alle bransjer, men har like vilkår til å fremme krav om å opprette tariffavtaler i enkeltbedrifter. Den muligheten gis ikke LO i finansnæringen. Ingen andre avtaleområder har slike regler, sier Hessen Følsvik. Striden står om de såkalte omfangsbestemmelsene. De fleste tariffavtaler har bestemmelser om hvem avtalen omfatter. Dette avgrenser hvilke bransjer, bedrifter eller faggrupper gjelder for.

– I forhandlingene har Finans Norge avvist kravet vårt og begrunnet det med at det vil få store konsekvenser. I praksis stenges vi ute. Dette betyr en begrensning av organisasjonsfriheten og en tilnærmet monopolsituasjon, med unntak av der LO allerede har avtale, forklarer Hessen Følsvik.

Dårlig lavlønnsprofil
Hessen Følsvik er også skuffet over lavlønnsprofilen i tilbudet fra Finans Norge. De kom med et tilbud på 0,55 prosent, minimum 2700 kroner. Det er under halvparten av lavtlønnstillegget i LO/NHO-oppgjøret. – Små sentrale tillegg gir mest til de som tjener mest fra før, sier hun. – Og det er jo ikke slik at denne næringen ikke har råd til dette. Finansnæringen er Norges mest lønnsomme næring, legger hun til.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?