Regulering av garantilønnssatsene i Standardoverenskomsten NHO-HK

HK og NHO forhandlet om regulering av garantisatsene 16. april, på bakgrunn av Standardoverenskomstens §22 Justeringsklausul.

Partene ble enige om at satsene skal økes med 3%.  Dette kommer som en ytterligere forhøyelse av satsene som ble resultatet av tariffrevisjonen i det samordnete oppgjøret.

De nye satsene finner du i eget vedlegg lengre ned på siden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?