Brudd, mekling og eventuell streik i finansnæringen

I morgen starter meklingen mellom LO Finans HK og Finans Norge. Meklingsfristen er ved midnatt 30. mai. Blir det ingen meklingsløsning, blir det streik fra tidligst kl. 08.00 torsdag 31. mai.

Her er nærmere informasjon om grunnlaget for brudd, meklingsfrist og oversikt over streikeuttatte bedrifter:

Hvorfor ble det brudd?

Vi har krevd AFP- slitertillegg som de andre i privat sektor har fått, rettferdig lønn og rett til tariffavtale i virksomhetene. Det ville ikke Finans Norge gå med på. Derfor ble det brudd.

Kravene det står om 

  • En trygg og rettferdig avtalefestet pensjon (AFP) med slitertillegg
  • En bedre lavlønnsprofil på oppgjøret som et viktig skritt på veien til likelønn
  • Samme rett for LO til å inngå tariffavtale med Finans Norge som andre forbund

Slitertillegg

Det handler om å sikre arbeidstakere som slutter helt i arbeid ved fylte 62, 63 og 64 år, en bedre pensjon gjennom et eget kronetillegg.

Dette er noe arbeidstakerne i NHO, Virke og Spekter har fått, vi krever bare å få det samme.

Lavlønnsprofil

Finans Norge tilbød 0,55 prosent, minimum 2 700 kroner. Det er under halvparten av lavlønnstillegget ansatte på NHO-området fikk.

Lave tillegg sentralt gir ofte mer til fordeling lokalt. Svært mange ansatte får kun det sentrale tillegget, mens de høyest lønte får en større andel lokalt. Dette øker lønnsforskjellene.   

Det vi krever nå er en bedre lavlønnsprofil på oppgjøret som et viktig skritt på veien til likelønn. Det handler om å redusere lønnsgapet i en lønnsom næring.

Rett til å opprette tariffavtaler

I dag gjelder Finansforbundets sentralavtale for alle medlemsbedrifter i Finans Norge. LOs forbund har ingen rett til tariffavtale, men er prisgitt hva Finans Norge bestemmer. Dette begrenser organisasjonsfriheten i næringen. Derfor krevde LO like vilkår for å opprette tariffavtale.

Oversikt streikeuttatte bedrifter:

Conecto AS avd Bærum
Exela Technologies AS avd Mo i Rana
Gabler Pension Services AS avd Oslo
Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig avd Trondheim
Jernbanepersonalets Sparebank avd Trondheim
Odin Forvaltning AS
Oslo Pensjonsforsikring AS
SpareBank 1 Banksamarbeidet DA
Sparebank 1 Factoring AS avd Oslo
Sparebank 1 Kundesenter AS
Sparebank 1 Medlemskort AS
Sparebank 1 Regnskapshuset BV AS avd Larvik
Sparebank 1 Regnskapshuset BV AS avd Sandefjord
Sparebank 1 Skadeforsikring AS
Sparebank 1 Østlandet
SpareBank1 Buskerud-Vestfold
SpareBank1 Forsikring AS
SpareBank1 Gudbrandsdal
SpareBank1 Hallingdal Valdres
Sparebank1 Nord-Norge
SpareBank1 Nordvest
SpareBank1 Ringerike Hadeland
SpareBank1 SMN
SpareBank1 SR-Bank ASA
SpareBank1 Søre Sunnmøre
SpareBank1 Østfold Akershus
Sparebanken Telemark
Sparebanken Vest – Personalavd.
Vardia Forsikring AS avd Porsgrunn
Vardia Forsikring AS avd Sortland

Rett til streikestønad

Nyinnmeldte innen 29. mai får rett til streikestønad dersom de blir permittert som følge av streiken.

Spørsmål kan rettes til HKs Hovedkontor eller LO Finans. Kontaktinformasjon til HK finner dere her http://www.hkinfo.no/Kontakt-oss og til LO Finans finner dere her https://lofinans.no/kontakt-oss/.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?