Får beholde pensjon

Nå er det avgjort. Det blir slutt på at offentlig tjenestepensjon samordnes bort krone for krone med privat avtalefestet pensjon (AFP). Etter at medlemmene i offentlig sektor stemte ja til den nye pensjonsavtalen, er saken nå løst.

– Vi i HK er godt fornøyde med at medlemmene i offentlig sektor stemte ja til avtalen, og fikk ryddet de gamle samordningsreglene av veien. Disse reglene ville medført store pensjonstap for dem som bytter jobb fra offentlig sektor til private arbeidsplasser med AFP-ordning, sier 1. nestleder i HK, Bjørn Mietinen.

Actecan utredet på oppdrag fra HK hvordan samordningsreglene slo ut. Tallene var oppsiktsvekkende og viste at opparbeidet tjenestepensjon ble samordnet bort krone for krone.

– Vi er glade for at vi i HK fikk satt søkelys på dette store problemet, at LO Stat tok det på alvor og at problemet nå er løst, sier Mietinen.

Dette gjør at ansatte nå ikke behøver å være redd for å bytte jobb fra offentlig til privat sektor, fordi det økonomiske tapet ville blitt for stort.

– De gamle samordningsreglene kunne bety pensjonstap i millionklassen for den enkelte, forklarer Mietinen.

De dette gjelder i dag kunne til sammen ha mistet om lag 500 millioner kroner. Rundt 700 000 personer har en framtidig rett til pensjon hos enten Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller Statens pensjonskasse (SPK). I utgangspunktet kunne også alle disse blitt utsatt for samordning dersom de hadde skiftet jobb og fått avtalefestet pensjon i det private.

Avstemningsresultatet ble kjent i går ettermiddag.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?