Regjeringen leverer ikke – setter norske arbeidsplasser i fare

Regjeringen opprettholder de kraftige avgiftsøkningene på sjokolade, sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. HK hadde håpet at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag 15. mai, hadde lagt opp til å reversere sukkeravgiften. Det skjedde ikke. 

Forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes er skuffet og bekymret.
– Økt grensehandel truer norske arbeidsplasser, jeg hadde forventa at regjeringen hadde tatt det mer på alvor, sier Sundnes.

Hun forstår ikke at regjeringen velger å forholde seg passivt til utviklingen.
-Avgiftsøkningen og momsfritaket på utenlandsk netthandel, er en politikk som bidrar til svekket konkurranseevne, skaper usikkerhet rundt investeringer for norske bedrifter og truer norske arbeidsplasser, sier Sundnes.

Hun viser til en medlemsundersøkelse NHO Mat og Drikke har gjennomført som viser at avgiftsøkningene i 2018 gir en negativ effekt på lønnsomhet og omsetning i 26 prosent av de berørte bedriftene. Hele 35 prosent sier at dette vil ha negative konsekvenser fremover i 2018 og 2019. Hele 50 prosent svarer at grensehandelen i stor grad er en utfordring for bedriftens konkurranseevne. En av konsekvensene er at 11 prosent regner med nedbemanning, mens 24 prosent må innføre ansettelsesstopp.

– Jeg hadde håpet at regjeringen ville sørge for å sikre våre arbeidsplasser heller enn å skape utrygghet for videre investeringer. Jeg konstaterer at det er hverken Høyre, Venstre eller Fremskrittspartiet opptatt av, slår Sundnes fast.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?