LO-seier i finansstreiken

LO avslutter streiken i finansnæringen, etter å ha fått gjennomslag for de viktigste kravene.

– Selv om det så mørkt ut da Finansforbundet kom i mål, har vi fått til et resultat som er vesentlig bedre enn det vi ble tilbudt i meklingen, derfor avbryter vi nå streiken. Finans Norge kan ikke lenger nekte oss å tegne nye tariffavtaler, sier en fornøyd Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO.

Hun viser til at LO fikk gjennomslag for det prinsipielle kravet knyttet til opprettelse av tariffavtale. Det nyttet å streike – Våre medlemmer har streiket for viktige prinsipper. Jeg er stolt over den innsatsen de har lagt ned. De har stått rakrygget i denne konflikten. Samtidig viser dette resultatet at det nyttet å streike, legger Følsvik til.

Resultatet av streiken er at LO nå kan kreve en tariffavtale når vi organiserer minst 10 prosent av arbeidstakerne i enten hele bedriften, eller i en av bedriftens underenheter. I underavdelinger med færre enn 30 ansatte må det minimum være tre medlemmer for at vi kan kreve en tariffavtale.  

Tillegg ved tidligpensjon
– Et av våre krav var å sikre de ansatte i næringen som slutter å jobbe etter fylte 62, 63 eller 64 år, et tidligpensjonstillegg. Dette var et krav som var tungt å løfte alene, men med støtte fra LO-familien fikk vi gjennomslag for et viktig prinsipp, sier leder i LO Finans HK, Åse Blomkvist.

Avtalen med Finans Norge om tidligpensjonstillegget innføres for årene 2019 til 2022. Det er ansatte som er født mellom 1955 og 1960 som nå får dette tillegget.

Ansatte som tjener under 581.298 kroner (6G), og som slutter å jobbe når de er 62, 63 eller 64 får dette tillegget på 15 prosent av 1G. (I 2018 utgjør 1G 96.883 kroner.) De får altså et årlig tillegg på 14.532 kroner fra det året de går av, fram til de er 72 år.

AFP-vedtektene endres i tråd med oppgjøret mellom LO og NHO, og sikrer AFP-rettighetene for medarbeidere som blir langvarig syke eller er oppsagt grunnet bedriftens forhold.

Øvrige resultater
LO har ellers fått følgende resultater:

• Det laveste lønnstrinnet på stigen heves fra 286.547 kroner til 333.218 kroner
• Det ble gitt et tillegg til alle på 1 prosent, men minimum 4.000,- kroner per år, gjeldende fra 5. juni 2018.
• Lønnsregulativet i Sentralavtalen utvides med fire nye trinn øverst i lønnsstigen.
• Lønnsveksten for ansatte i forhandlingsområdet skal være normgivende for ledere og øvrige grupper ansatte i bedriften.
• Ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn når de er tilbake fra permisjon.
• Der det er lokale avtaler om at en halv månedslønn ekstra utbetales i desember, blir den fra 1. januar 2019 fordelt over hele året. For de ansatte endringen gjelder, heves fastlønnen med 0,44 prosent fra samme tidspunkt.

Finansforbundet har forpliktet seg til å inngå i et arbeid med intensjon om å fjerne lønnsregulativet. Dette vil innebære et trinnløst fastlønnssystem med kun øvre og nedre grense for lønnen.

Uravstemning
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Du som er medlem får tilsendt uravstemningsmateriell enten elektronisk eller på papir fra HK i løpet av den kommende uka. Fristen for å stemme framkommer av materiellet som du får tilsendt.

Lokal lønnsjustering
Det kan være mer penger å hente lokalt, avhengig av bedriftens økonomi. Verdiene de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift, skal nå fordeles. De tillitsvalgte vil nå starte drøftinger om hvordan disse pengene skal fordeles.

LO-medlemmene tok kampen
Denne streiken har vist at LO våger. Sammen har vi vist muskler og vunnet kampen for rett til tariffavtale og starten på en ordning med tidligpensjonstillegg. Vi var villige til å ta på streikevestene for å få til dette. Vi vil gjerne ha flere med på laget for å styrke og forbedre tariffavtalen framover til det beste for medlemmene. Vi håper du blir med på vinnerlaget. Meld deg inn her.

Tariffleksikon
Er det ord som er vanskelig å forstå? Finn forklaringer i Fri Fagbevegelse sitt tariffleksikon: https://bit.ly/2kqN1Iv

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?