Hvordan være tydelig som kollega, venn og leder?

HK inviterer til et kurs spesielt til deg som leder eller mellomleder.

Tid: 1.-2. november 2018
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
Påmelding: [email protected], påmeldingsfrist 1. oktober.

Kurset er en grunnleggende innføring i relasjonell ledelse. Aktuelle temaer er menneskeinteresse, tillit og tilbakemelding. Relasjonens betydning i forhold til team og tilhørighet drøftes og det skal ses konkret på hvordan vi bygger tillit og ivaretar relasjoner.

Formålet med kurset er å sette den enkelte i stand til å kunne utvikle kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler,vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker gjennom innledninger, diskusjoner og gruppearbeid.
Kurset og eventuelt hotellopphold er gratis for deg som er medlem i HK.

Det er begrenset antall plasser. Vi vil fortløpende bekrefte din påmelding og vil da vedlegge praktisk informasjon.

Arrangementet ligger også på Facebook: https://www.facebook.com/events/272776166676054/

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?