HK og AAF er enige

I tarifforhandlingene mellom HK i Norge (HK) og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) ble det i natt enighet om et resultat.

– Det viktigste kravet vårt var å få på plass et nytt lønnssystem. Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk til det. Det nye lønnssystemet gir bedre uttelling for lengre ansiennitet, forklarer forhandlingsleder for HK, Bjørn Mietinen. Han er glad for at partene kom til et resultat gjennom forhandlingene, og slapp å gå veien om riksmekleren. En enstemmig forhandlingsdelegasjon anbefaler medlemmene å stemme ja til forhandlingsresultatet.

Her følger de viktigste resultatene fra forhandlingene:

Økonomi
Ansatte som lønnes etter Landsoverenskomsten (LOK) mellom HK og AAF får et generelt tillegg på 1,3 prosent med virkning fra 1. mai 2018. Den økonomiske ramma for oppgjøret er på linje med frontfaget.

Nytt lønnssystem
Det er avtalt et nytt lønnssystem som er enklere og gir større mulighet til å gjøre lokale tilpasninger. Partene på den enkelte virksomhet skal forhandle fram en lokal lønnspolitikk, og avtale blant annet hvordan stillinger skal innplasser i de nye lønnsgruppene. Det blir fem lønnsgrupper mot ti i det gamle systemet og et videre lønnsspenn i den enkelte lønnsgruppa gir større fleksibilitet. Du kan lese mer om dette i rapporten fra lønnsutvalget lenger ned på siden.  

Avtalefestet pensjon (AFP)
Partene er enige om å følge resultatet fra LO-NHO oppgjøret. Hull tettes og sikrer at færre vil falle uforskyldt ut av ordningen. De som må gå av ved fylte 62, 63 og 64 år, får et tillegg og sikres dermed bedre pensjon.

Uravstemning
Nå er det du som er medlem som skal stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Du får tilsendt uravstemningsmateriell fra HK hvor du kan se uravstemningsfristen.

Protokoll
Protokollen fra forhandlingene med vedlegg finner du under.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?