Skuffet over at 350-kronersgrensa ligger fast

HK skulle gjerne sett at det ble satset mer på norske arbeidsplasser enn det regjeringen legger opp til.

– Vi er skuffet over at regjeringen beholder fritaket for moms på import av varer under 350 kroner og undergraver norske netthandelsarbeidsplasser, uttaler forbundsleder i HK i Norge, Trine Lise Sundnes. 

Fortsatt momsfri netthandel fra utlandet
Vi mener at momsfritaket på 350 kroner på utenlandsk netthandel må fjernes. Det kunne bidratt til 1700 norske arbeidsplasser og økte inntekter til staten på flere milliarder kroner.

– Det er skuffende at regjeringen fortsatt velger å subsidiere utenlandske nettbutikker på bekostning av norske arbeidsplasser. Regjeringen burde heller satset på å sikre norsk næring framfor å subsidiere utenlandske aktører, sier Sundnes.

I tillegg er dette inntekter regjeringen kunne prioritert til nødvendig kompetansebygging av ansatte i næringen som står overfor store omstillinger.

– Jeg er bekymret for at varehandelen som er Norges største private sysselsetter ikke rigges for framtida, og at en av konsekvensene kan være at terskelen for å komme inn i arbeidslivet blir for høy for unge, innvandrere og ansatte med nedsatt arbeidsevne, uttaler Sundnes.

– Vi trenger en offensiv politikk som sørger for trygge omstillinger og hindrer utstøting fra arbeidslivet, sier Sundnes videre.

Fjerner bare litt av sukkeravgiften
Det er bra at regjeringen reverserer sukkeravgiften til nivået for 2017, men det at det ikke gjelder alkoholfrie drikkevarer er uholdbart og løser ikke problemet med grensehandel. Særlig fordi 350-kronersgrensa ikke fjernes og at man fortsatt kan handle varer tollfritt under dette beløpet.

Grensehandelen øker eksplosivt som følge av 350-kronersgrensa. Vi mener derfor at regjeringen burde ha fjernet denne grensa som svekker rammevilkårene for verdikjeden for mat og drikke og norsk handel.

– Det handler om å snu trenden med økende grensehandel og tap av verdiskaping, arbeidsplasser og avgiftsinntekter på norsk side av grensen. Regjeringen ser dessverre ikke ut til å ta dette på alvor, uttaler Sundnes.

Sukkerutvalg
– Når nå en gang regjeringen ikke ville løse hele sukkeravgiften, er det bra at de vil sette ned et utvalg som skal se nærmere på avgrensningene i sjokolade- og sukkervareavgiften. Vi registrerer at næringen vil bli invitert til å delta, og forutsetter at vi som arbeidstakerorganisasjon også inviteres med, avslutter Sundnes.

Lenke til rapport fra Menon om virkningene av fjerning av 350-kronersgrensen:  https://www.nhomd.no/siteassets/dokumenter/politikk/fjerning-av-350-kronersgrensen-for-import-til-norge.pdf

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?